O nás

1968TŠC Tempo o.z. MŠK Kežmarok vstúpilo v roku 2013 do 50 ročnej úspešnej a nepretržitej výchovy detí, mládeže a dospelých k estetickému spoločenskému a športovému tancu, prípravy na súťaže, vystúpenia, vzdelávaniu a výuky spoločenského tanca.

V septembri roku 1963 založili klub spoločenských tancov pri ZV OZ Tatraľan n.p. Kežmarok Gertrúda Legutká-Scholtzová a Martin Legutký, diplomovaní učitelia spoločenského tanca a výchovy.

Prvými členmi boli študenti a pracovníci Tatraľanu, s ktorými sme nacvičovali predtančenia a vystupovali na tradičných plesoch textilákov, čajov o piatej a ďalších príležitostiach. Organizovali sme súťaže družstiev a sólových párov mládeže a dospelých pod názvom Podtatranská liga za účasti párov z východoslovenského kraja. Každoročne sme sa zúčastňovali okresných, krajských i celoslovenských súťaží. Často sme súťažili v Dome odborov v Žiline, kde sme získali v plesových choreografiách, v IDO súťažiach disco i scénických tancoch finálové umiestnenia. Na MSR v národnospoločenských tancoch v roku 1968 sme boli majstri slovenska.

Od roku 2003 sa MSR v plesových choreografiách organizujú v Dome kultúry v Žiari nad Hronom, ktorých sa každoročne zúčastňujeme, dodnes s finálovými umiestneniami.

005Pri 25. výročí založenia KST sme začali s tradíciou usporiadania súťaží družstiev i sólových súťaží pod názvom Ľanový kvietok pre dospelých a Podtatranská mlaď tancuje pre deti a juniorov. V roku 2008 sme na podnet primátora mesta otvorili novú súťaž OPEN pre páry triedy B,A,S pod názvom Pohár primátora mesta Kežmarok OPEN.

V roku 1993 sme zmenili názov klubu na Tanečno-športové centrum TEMPO Kežmarok, od roku 2000 sme občianskym združením a od roku 2007 sme aj členmi mestského športového klubu Kežmarok.

Za 50 rokov existencie TŠC TEMPO o.z. MŠK Kežmarok sa pod vedením Gertrúdy Scholtzovej vystriedalo a úspešne reprezentovalo u nás doma i v zahraničí stovky jej členov, ktorí rozdávali radosť a tanečné umenie. Zároveň to boli roky spoločného odriekania, driny, prehier i víťazstiev, no hlavne veľká radosť a láska k tancu na celý život.

Tanec je starý ako ľudstvo samo, bol vždy súčasťou ľudskej kultúry a života. Veríme, že aj ďalšie roky prinesie tanec v našom klube pre terajších aj budúcich členov veľa krásnych zážitkov, pohybovej aktivity a pre mnohých sa stane životným štýlom a nepostrádateľnou súčasťou života.

Srdečne Vás všetkých pozývame medzi nás. 😉